Współpraca

Przywiązujemy szczególną wagę do współpracy z klientami instytucjonalnymi takimi jak: Sądy, Policja, Komornicy, Prokuratura, Urzędy Skarbowe, MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne) itp. Przeprowadzamy weryfikację stanu licznika zamontowanego w pojeździe. Wykonujemy ekspertyzy z dziedziny rzeczoznawstwa motoryzacyjnego, maszynowego i jachtowego. Wyceniamy wszelakiego typu ruchomości (m.in domowe). Weryfikujemy jakość oraz kompatybilność zamontowanych podzespołów w jednostkach pływających, które uległy uszkodzeniu. Sprawdzamy czy jakość wykonanych napraw w samochodach, motorach oraz maszynach rolniczych (i wielu innych) została przeprowadzona zgodnie ze sztuką.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaoferować najrzetelniejsze sporządzenie opinii w najkrótszym czasie. Posiadamy specjalistyczne narzędzia i systemy, które gwarantującą wykonanie ekspertyz w najwyższej jakości.

Dziedziny, w których służymy pomocą:

Kosztorysy, naprawy, wyceny wartości, ekspertyzy techniczne.

Wycena pojazdów, maszyn i urządzeń oraz kosztów ich naprawy.

Technika motoryzacyjna.

Rzeczoznawstwo samochodowe.

Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe.

Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie.

Mechanika samochodowa.

Rolnictwo – mechanizacja rolnictwa.

Badania techniczne maszyn rolniczych.

Wycena maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych i urządzeń.

Maszyny i ich eksploatacja.

Technologia maszyn.

Maszynoznawstwo.

Szkutnictwo (Budowa, remonty i eksploatacja techniczna małych jednostek pływających, jachtów morskich i śródlądowych).

Żeglarstwo.

Przemysł okrętowy, transport wodny / morski (ocena i wycena jednostek pływających).

Wypadki podwodne i nawodne; sprzęt nurkowy.

Badania mechanoskopijne oraz ocena mechanicznych i elektronicznych.

Wycena mienia ruchomego.

Maszyny, urządzenia techniczne i elektryczne, przepisy p-poż. i BHP w tym zakresie, sprzęt medyczny.

Wycena przedsiębiorstw.

Wycena ruchomości.

Wycena wyposażenia domowego.