Usługi

Jak możemy Ci pomóc?

Rzeczoznawca Jachtów

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę: 

 • wycena jednostek pływających (jachty żaglowe i motorowe morskie i śródlądowe, szkutnictwo),
 • pomoc w zakupie jachtu,
 • porady techniczne,
 • wyliczenie kosztów naprawy jednostek pływających,
 • weryfikacje stanu obiektów podwodnych (posiadam uprawnienia nurkowe KDP/CMAS),
 • określenie wartości rynkowej jachtów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, urzędów celnych, sprzedaży itp.),
 • oraz dla innego przeznaczenia sprecyzowanego przez Klienta.
 • wykonanie opinii odnośnie stanu technicznego pojazdów, przyczyny ich awarii oraz jakości napraw pojazdów,
 • wycena maszyn urządzeń i środków technicznych wszelkich branż i typów,
 • wycena pojazdów sprofilowanych, sprzętu drogowego, budowlanego itp.,
 • na potrzeby działań egzekucyjnych i windykacyjnych,
 • przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży, najmu, leasingu itp.,
 • przy umowach zastawu, gdy ruchomość wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu/pożyczki,
 • wycena środków trwałych i nietrwałych firm,
 • oraz dla innych celów określonych przez Klienta.
 
 • przygotowanie opinii dla pojazdów zabytkowych (samochody i motory),
 • sporządzenie Kart Ewidencyjnych Zabytku Ruchomego (tzw. białej karty).
 • opracowanie wniosków o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego
  z warunkami technicznymi dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
 • oraz dla innych celów określonych przez Klienta.
 • sporządzenie świadectwa materiałowych stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • ocena stanu technicznego podzespołów pojazdów drogowych, stalowych konstrukcji spawanych oraz wyrobów hutniczych,
 • badania przyczyn awarii lub przyspieszonego zużycia elementów maszyn, pojazdów i konstrukcji,
 • namierzanie wewnętrznych wad materiałowych metodami nieniszczącymi (defektoskopia rentgenowska, ultradźwiękowa i magnetyczna, badania penetracyjne),
 • pomiary grubości oraz ocena stanu powłok ochronnych,
 • zaopiniowanie zużycia korozyjnego obiektów technicznych.

Więcej o naszych usługach: